Αρχείο 2013

29-11-2013

29.11.2013

Μνήμη και δημόσιος χώρος στη Θεσσαλονίκη (III)
- Πελαγία Κωτσάκη-Αστρεινίδου, αρχιτέκτονας
- Δημήτρης Μαυροσκούφης, καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας και Ιστορίας της Εκπαίδευσης