20-11-2012

20.11.2012

Πόλη και διαπολιτισμικότητα

Ιθαγένεια και μετανάστευση
-Ανδρέας Τάκης, Νομική, ΑΠΘ

"Οδυσσέας" - Σχολείο Αλληλεγγύης
- Αντώνης Γαζάκης, εκπαιδευτικός