Στρογγυλή Τράπεζα για την κοινωνική συνοχή

Στρογγυλή Τράπεζα για την κοινωνική συνοχή, το ρατσισμό και τον δημόσιο λόγο

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης και η ΜΚΟ Συμβίωση οργάνωσαν στις 13-14 Σεπτεμβρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και συνοχής και την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι μέσων μαζικής ενημέρωσης, οργανώσεων και συλλογικοτήτων των πολιτών και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Στόχος ήταν να αναπτύξουν οι δρώντες στους τρεις αυτούς τομείς διάλογο μεταξύ τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να αναζητήσουν δυνατότητες συνεργασίας, να αμφισβητήσουν παγιωμένες πολιτικές και πρακτικές τους και να συζητήσουν προτάσεις για δράσεις στη κρίσιμη αυτή περίοδο.

Καθώς η καθημερινότητα των ανθρώπων επιδεινώνεται διαρκώς, το πολιτικό σκηνικό είναι ρέον και συγκροτείται με διάφορους τρόπους. Η καλλιέργεια του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, η εχθρότητα και η επίδειξη πυγμής απέναντι στους αδύναμους (και πρώτα απ’ όλα τους μετανάστες), η μισαλλοδοξία, αποτελεί πεδίο λίαν επικίνδυνο. Η πολιτική αυτή που πατάει γερά σε φόβους που ογκώνονται στις συνθήκες της κρίσης, της δυστυχίας και της ανασφάλειας, προσφέρει εύκολες λύσεις, βεβαιότητες και συναίνεση. Σε ένα τέτοιο φάσμα που ξεκινά από εύλογα αιτήματα και καταλήγει στην πρόταση για την επίτευξη ομοιογένειας και ομοιομορφίας, πολιτικού και εθνοτικού τύπου, ο λαϊκισμός, ο εθνικισμός και ο ρατσιστικός λόγος είχαν ήδη νομιμοποιηθεί σε ευρύ τμήμα του ελληνικού λαού τα τελευταία χρόνια.

Με βάση τις πέντε θεματικές της συζήτησης -- που αφορούσαν 1. την κοινωνική συμπερίληψη στα αστικά κέντρα και στα σύνορα, τις μειονότητες και μετανάστες, 2. την ένταξη, αδήλωτη εργασία και ευαίσθητες ομάδες, 3. τον δημόσιο λόγο, ιθαγένεια και πολιτογράφηση, 4. τη ρατσιστική βία και ξενοφοβία και 5. τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ετερότητα -- προέκυψαν συμπεράσματα, ερωτήματα και προβληματισμοί.