Μετανάστευση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Σεμινάριο «Δουλεύοντας με νέους μετανάστες και πρόσφυγες: Η πρόκληση της διαφορετικότητας»

Θεσσαλονίκη, 25-29 Σεπτεμβρίου 2014

Η Συμβίωση, σε συνεργασία με τη Νορβηγική ΜΚΟ Youth against Violence, διοργάνωσε σεμινάριο «Δουλεύοντας με νέους μετανάστες και πρόσφυγες: Η πρόκληση της διαφορετικότητας» στη Θεσσαλονίκη, από την Πέμπτη 25 έως τη Κυριακή 28, Σεπτεμβρίου 2014.

Ο στόχος του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση και μεταφορά γνώσεων και εμπειριών για την ανάπτυξη ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με μετανάστες, πρόσφυγες και νέους αιτούντες άσυλο -- κοινωνικούς λειτουργούς, όσους ασχολούνται με την κοινωνική προστασία, περίθαλψη, εκπαίδευση, υγεία, ψυχική στήριξη, νομική αρωγή, καθώς και των μεταναστών και προσφύγων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βελτίωση της προστασίας, η κατανόηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα θέματα βίας, ασύλου και συνεργασίας με τους πρόσφυγες και μετανάστες.

Μετανάστευση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα Μετανάστευση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη αφορά στην ανάγκη για συμμετοχικό δημόσιο διάλογο σχετικά με την διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη μετανάστευση στην Ελλάδα και την πόλη όπου κατοικούμε και περιλαμβάνει μια σειρά συναντήσεων, εργαστηρίων και δημόσιων εκδηλώσεων. Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην δημιουργία τρόπων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μεταναστών και των οργανώσεων τους, άλλων οργανώσεων που ασχολούνται με τη μετανάστευση και την διαπολιτισμική εκπαίδευση, συναφών φορέων όπως σχολεία, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου αυτή δραστηριοποιείται και σχετικών κρατικών θεσμών.