Βίντεο-ιστορίες

Οχτώ διαφορετικές φωνές στην ελληνική κρίση

 

Το "Φωνές Μεταναστών" έδωσε τη δυνατότητα σε μέλη μεταναστευτικών κοινοτήτων, των οποίων οι φωνές δεν ακούγονται συχνά, να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με θέματα που αφορούν τις ζωές τους αλλά και να απευθυνθούν στην κοινή γνώμη αμφισβητώντας την ανισότητα στον τρόπο που οι μετανάστες εκπροσωπούνται από μεγάλη μερίδα των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Το σεμινάριο εκμάθησης ήταν μέρος της Πρωτοβουλίας για μία Ηθική Δημοσιογραφία που πραγματοποιήθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Σκοπός της είναι να βελτιώσει την κάλυψη θεμάτων εθνικότητας, φυλής, θρησκείας και μετανάστευσης από τα μέσα ενημέρωσης στις χώρες της Ε.Ε. Tο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Open Society Foundations.