Φωνές μεταναστών

Φωνές Μεταναστών

Οχτώ ιστορίες για τους μετανάστες και την κρίση στην Ελλάδα μεταδόθηκαν πανελλαδικά - αποτέλεσμα εργαστηρίου κατάρτισης σχετικά με τη ραδιοτηλεοπτική παραγωγή, τη μετανάστευση και τη διαφορετικότητα, που διοργανώθηκε από κοινού από τη Συμβίωση και το Media Diversity Institute, σε συνεργασία με τα δημοτικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ 14 και 23 Μαΐου 2012.

Κατά τη διάρκεια του δεκαήμερου εργαστηρίου, 8 μετανάστες διδάχθηκαν την παραγωγή ειδησεογραφικών προγραμμάτων για τη τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης για μετανάστες και δημοσιογράφους, έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, να δουλέψουν μαζί και να κατανοήσουν την ετερότητα μέσω της συμμετοχής σε αυτή.

Η πρωτοβουλία "Φωνές Μεταναστών" της Συμβίωσης έδωσε τη δυνατότητα σε μέλη των μεταναστευτικών κοινοτήτων, των οποίων οι φωνές συνήθως δεν ακούγονται, να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω σε θέματα που επηρεάζουν τις ζωές τους, αλλά και να απευθυνθούν στη κοινή γνώμη, αμφισβιτώντας τα στερεότυπα και την ανισότητα στον τρόπο που οι μετανάστες εκποσωπούνται από μεγάλη μερίδα των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα.