Πρόσκληση συμμετοχής

DOKUMENTA
Για ισχυρότερη συμμετοχή στο δημόσιο λόγο, επικοινωνία και παρέμβαση

Το πρόγραμμα Ντοκουμέντα, μια πρωτοβουλία της Συμβίωσης στο πλαίσιο ενίσχυσης της συμμετοχής φορέων της κοινωνίας πολιτών και των κοινοτήτων μεταναστών στο δημόσιο διάλογο, ενημέρωση, δημόσια παρέμβαση, καθώς και αποτελεσματικότερων σχέσεων με τα ΜΜΕ, θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο 2016. Στόχο έχει την εκπαίδευση και πληροφόρηση, τη διάδοση καλών πρακτικών και τη προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης.

Μέσω εργαστηρίων, σεμιναρίων και πρακτικής άσκησης, έμπειροι εκπαιδευτές, ερευνητές και δημοσιογράφοι θα εστιάσουν στα μεθοδολογικά εργαλεία και κανόνες δημοσιογραφίας, στις σχέσεις με τα ΜΜΕ και την ανάληψη δημόσιων παρεμβάσεων - τεκμηρίωση, στόχευση (τι θέλουν οι δημοσιογράφοι), παρουσίαση του έργου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μεταναστών και προσφύγων, γλωσσική σαφήνεια, δημιουργία μηνυμάτων και παρουσίαση, καθώς και διαδραστικές ασκήσεις, όπως on-camera πρακτικές συνέντευξης και ραδιοφωνικές εκπομπές. Μέσω της εξάσκησης στην εστιασμένη έρευνα και τις στοχοθετημένες παρεμβάσεις, σκοπός είναι η παροχή βασικών δεξιοτήτων ώστε οι οργανώσεις, κοινότητες και συλλογικότητες να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να παρεμβαίνουν δημόσια σε σειρά κεντρικών θεμάτων για τη δημοκρατική, άμεση, υπεύθυνη διακυβέρνηση, τη λογοδοσία, τη δικαιοκρατία, τη καταπολέμηση των διακρίσεων, τη παραγωγή αντίλογου στις αρνητικές και ανακριβείς απεικονίσεις των μεταναστών και προσφύγων και τη συμμετοχή στην άσκηση των δικαιωμάτων.

Το πρόγραμμα στην Αθήνα, στο οποίο θα πάρουν μέρος δέκα συμμετέχοντες, αποτελείται από τέσσερα σπονδυλωτά μέρη:

 • Φόρουμ στη Θεσσαλονίκη με θέμα την ελευθερία της έκφρασης και της δημοσιογραφίας, 17-20 Δεκεμβρίου 2015
 • Δύο εντατικά εργαστήρια με θέμα τις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας, τη παραγωγή ειδήσεων και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 4-5 Δεκεμβρίου 2015 και 15-16 Ιανουαρίου 2016
 • Ένα εργαστήριο με θέμα τις σχέσεις με τα ΜΜΕ, 4-5 Φεβρουαρίου 2016
 • Μια συνάντηση εργασίας με θέμα την έρευνα, τεκμηρίωση, ανάλυση, επικοινωνία και δημόσια παρέμβαση, 10-12 Μαρτίου 2016

Το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα πάρουν μέρος δέκα συμμετέχοντες, αποτελείται από τέσσερα σπονδυλωτά μέρη:

 • Φόρουμ στη Θεσσαλονίκη με θέμα την ελευθερία της έκφρασης και της δημοσιογραφίας, 17-20 Δεκεμβρίου 2015
 • Δύο εντατικά εργαστήρια με θέμα τις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας, τη παραγωγή ειδήσεων και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 27-28 Νοεμβρίου 2015 και 11-12 Δεκεμβρίου 2016
 • Ένα εργαστήριο με θέμα τις σχέσεις με τα ΜΜΕ, 22-23 Ιανουαρίου 2016
 • Μια συνάντηση εργασίας με θέμα την έρευνα, τεκμηρίωση, ανάλυση, επικοινωνία και δημόσια παρέμβαση, 11-13 Φεβρουαρίου 2016

Το πρόγραμμα στη Ξάνθη, στο οποίο θα πάρουν μέρος δέκα συμμετέχοντες, αποτελείται από τέσσερα σπονδυλωτά μέρη:

 • Φόρουμ στη Θεσσαλονίκη με θέμα την ελευθερία της έκφρασης και της δημοσιογραφίας, 17-20 Δεκεμβρίου 2015
 • Δύο εντατικά εργαστήρια με θέμα τις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας, τη παραγωγή ειδήσεων και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 29-30 Νοεμβρίου 2015 και 13-14 Δεκεμβρίου 2016
 • Ένα εργαστήριο με θέμα τις σχέσεις με τα ΜΜΕ, 24-25 Ιανουαρίου 2016
 • Μια συνάντηση εργασίας με θέμα την έρευνα, τεκμηρίωση, ανάλυση, επικοινωνία και δημόσια παρέμβαση, 3-5 Μαρτίου 2016

Η πρακτική άσκηση στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Ξάνθη θα διαρκέσει από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2016 (τέσσερεις ώρες κάθε δύο εβδομάδες) και θα περιλαμβάνει ραδιοφωνικές εκπομπές, τηλεόραση, κοινωνικά μέσα και διαδικτυακή εκπαίδευση

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να στείλετε συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα στο office@symbiosis.org.gr έως τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015.

Φόρμα συμμετοχής-ΑΘΗΝΑ-DOKUMENTA

Φόρμα συμμετοχής-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-DOKUMENTA

Φόρμα συμμετοχής-ΞΑΝΘΗ-DOKUMENTA

*Δραστηριότητες του προγράμματος στηρίζονται στη συνεργασία με τη Σχολή Πολιτών στην Ελλάδα-Δίκτυο του Συμβουλίου της Ευρώπης, την European Association for Local Democracy και το Solidarity Now.