Σχετικά με εμάς

Στο σημερινό κλίμα πολιτικής κρίσης, αποτελεί πιεστική προτεραιότητα η επαναβεβαίωση της σημασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλους και η ανάπτυξη ζωντανών κοινωνικών και πολιτικών θεσμών. Αντλώντας από συνεργασίες στον τομέα της εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων από το 2003, στα Βαλκάνια και την Ελλάδα, όπως το Διασχίζοντας τη διαχωριστική γραμμή (2003-2004), η Συμβίωση ιδρύθηκε το Μάιο του 2011 στη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια προγράμματος για τη Μετανάστευση και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση (2010-2011). Η ομάδα εργάζεται για τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δικτύων και ομάδων που εστιάζουν στην ισότητα, την αλληλεγγύη, τη συμμετοχική δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

Η Συμβίωση προωθεί την ενημέρωση και την εκπαίδευση, την ελευθερία της έκφρασης, τον δημόσιο διάλογο και την ενεργό συμμετοχή στην πολιτική ζωή ώστε οι άνθρωποι και οι κοινότητες να διατυπώνουν τις ανάγκες και τις ιδέες τους. Η κατανόηση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω εθνοτικών ταυτοτήτων και θρησκευτικών πεποιθήσεων, φύλου και κοινωνικών συνθηκών, αποτελούν τη βάση της δουλειάς μας, ώστε να ενδυναμωθούν περιθωριοποιημένες ομάδες, με επίκεντρο την νεότερη γενιά και να γεφυρωθεί η θεωρία, οι πρακτικές και η πολιτική. Μέσω της έρευνας και της συνεργασίας με συλλογικότητες και φορείς χάραξης πολιτικής, η Συμβίωση υποστηρίζει την πολιτική, κοινωνική, και οικονομική συμμετοχή των μεταναστών και άλλων ευάλωτων κοινοτήτων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Συμβίωση υποστηρίζει μέσα από συνεργασίες τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο, την πολιτική εκπαίδευση και τη δημόσια υπεράσπιση της κοινωνικής συνοχής. Η προσέγγιση βασίζεται σε ανοιχτό, ακριβή και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο, που συμπεριλαμβάνει διαβουλεύσεις πολιτών, εργαστήρια και συζητήσεις, ομάδες εστίασης και εθνογραφική έρευνα και στην προώθηση της πρόσωπο με πρόσωπο και της διαδικτυακής επικοινωνίας και συζήτησης για την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και απόψεων.